FAQ

Tôi nên đặt sớm như thế nào?

Vui lòng đến nơi trước 30 phút. Nếu bạn là khách lưu trú muốn sử dụng bồn tắm nước nóng, vui lòng đến sớm sớm một giờ. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể kéo dài thời gian đặt phòng cho khách đến muộn.

Có điều gì tôi nên mang không?

Vui lòng đến nơi trước 30 phút. Nếu bạn là khách lưu trú muốn sử dụng bồn tắm nước nóng, vui lòng đến sớm sớm một giờ. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể kéo dài thời gian đặt phòng cho khách đến muộn.

Các phương pháp điều trị chỉ dành cho đặt phòng?

Vui lòng đến nơi trước 30 phút. Nếu bạn là khách lưu trú muốn sử dụng bồn tắm nước nóng, vui lòng đến sớm sớm một giờ. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể kéo dài thời gian đặt phòng cho khách đến muộn.

Xin vui lòng cho tôi biết về các phương pháp điều trị.

Vui lòng đến nơi trước 30 phút. Nếu bạn là khách lưu trú muốn sử dụng bồn tắm nước nóng, vui lòng đến sớm sớm một giờ. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể kéo dài thời gian đặt phòng cho khách đến muộn.

Đăng nhập

Popup sẽ tự đóng sau 10s
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam