Bảng giá

Giao dịch tốt nhất

Bảng giá của chúng tôi

 • DẦU

  400,000 đ

 • SAUNA RELAX

  600,000 đ

 • Móng tay nghệ thuật

  1,000,000 đ

 • MASK TỰ NHIÊN

  600,000 đ

 • AROMA THỦ THUẬT

  1,200,000 đ

 • CẮT MÓNG TAY

  100,000 đ

 • Kết hợp: Trị liệu bằng hương thơm & Massasges

  1,600,000 đ

 • Cắt Scissor Nâng cao

  1,000,000 đ

 • Cắt của Gentleman

  800,00 đ

 • Buzz Cut (Không có công cụ Scissor)

  600,00 đ

 • Cạo râu

  200,000 đ

 • Beard Trim

  400,000 đ

 • Combo: Haircut & Shave

  400,000 đ

 • Combo: Haircut & Beard Trim

  1,000,000 đ

Giao dịch tốt nhất

Bảng giá của chúng tôi

Gói gia đình

1,000,000 đ

 • Cắt móng tay
 • Nhuộm tóc
 • Liệu pháp spa
Chọn kế hoạch

Gói trung bình

1,500,000 đ

 • Cắt móng tay
 • Nhuộm tóc
 • Liệu pháp spa
 • Massage cơ thể
Chọn kế hoạch

Bảo hiểm

2,000,000 đ

 • Cắt móng tay
 • Nhuộm tóc
 • Liệu pháp spa
 • Massage cơ thể
 • Sửa móng
Chọn kế hoạch

Không giới hạn

3,000,000 đ

 • Cắt móng tay
 • Nhuộm tóc
 • Liệu pháp spa
 • Massage cơ thể
 • Sửa móng
Chọn kế hoạch

Đăng nhập

Popup sẽ tự đóng sau 10s
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam